Θεματολόγιο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

27.2.10

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ιθαγένειας

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πολιτογράφηση των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα   
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση θα πρέπει να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης και να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης 
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, παρά τις έντονες πιέσεις της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, κατατέθηκε τελικά στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των αλλοδαπών και για το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές στους οικονομικούς μετανάστες που διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας. Σύμφωνα με το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, την ελληνική ιθαγένεια μπορούν να αποκτήσουν:

Πρώτον, τα παιδιά των αλλοδαπών που γεννιούνται και συνεχίζουν να ζουν στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν νόμιμα και οι δύο στη χώρα μας επί τουλάχιστον πέντε συνεχή χρόνια. Ως προϋπόθεση τίθεται οι γονείς τους να υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και να καταθέσουν αίτηση εγγραφής των παιδιών στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του, εντός τριών ετών το αργότερο από τη γέννησή τους.

Δεύτερον, τα παιδιά των αλλοδαπών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση τουλάχιστον έξι τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα. Η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται σε διάστημα τριών ετών από την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους.

Για την υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων και αιτήσεων εγγραφής σε δημοτολόγιο, καταβάλλεται παράβολο ύψους 100 ευρώ. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην παρ. 9 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου, την ελληνική ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του, χωρίς να απαιτείται δήλωση και αίτηση των γονέων του ή του ίδιου, όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του.

Με μικρές αλλαγές παραμένουν και οι αρχικές ρυθμίσεις για τις πολιτογραφήσεις. Ετσι, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει έλληνας πολίτης με πολιτογράφηση θα πρέπει: Πρώτον, να είναι ενήλικος κατά τον χρόνο της υποβολής της δήλωσης πολιτογράφησης. Δεύτερον, να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, σε ποινή στερητική της ελευθερίας του τουλάχιστον ενός έτους ή ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, ανθρωποκτονίας από πρόθεση κτλ.  
Τρίτον, να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στη χώρα.  
Τέταρτον, να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για επτά συνεχή έτη από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Θεσπίζονται παράλληλα και μια σειρά προϋποθέσεις, όπως είναι, πρώτον, να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, δεύτερον, να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, κάτι για το οποίο συνεκτιμώνται η εξοικείωση με την ελληνική Ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό, η επαγγελματική και εν γένει οικονομική δραστηριότητα, η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών του κτλ. Για τη διακρίβωση όλων αυτών των προϋποθέσεων, η αρμόδια Επιτροπή Πολιτογράφησης μπορεί να υποβάλει τους αλλοδαπούς και σε ειδική δοκιμασία (τεστ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε σε όλες τις γνωστές γλώσσες. Δεν αναγνωρίζονται σχόλια σε 'λατινοελληνικά'-greklish.