Θεματολόγιο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

10.12.09

Skopje- Ivanov :the country will not give in to the pressure

Skopje. After the intellectuals, the critical intonation about Brussels could be now heard among the state leaders, too, "Macedonian" Utrinski Vesnik daily writes.
The newspaper comments that President Gjorge Ivanov is now seen ahead of the Euroskepticism in "Macedonia".
On Saturday, Ivanov accused the European Union of lack of principles, stressing that the country will not give in to the pressure to change its name and identity.
“We want to be in Europe but not at any cost”, Ivanov said.“Will "Macedonia" manage to keep the European enthusiasm after it was left empty-handed or will the fact that it was given an extra chance to make a step forward towards its European integration during the Spanish EU Presidency only if it solves the name dispute incite the Euroskepticism even further”, the newspaper writes.
Such feelings are being forced by certain intellectuals, public figures and journalists, who think that it won’t be too bad if "Macedonia" does not join the EU.
“Several days before the EU foreign ministers’ meeting in Brussels, newspapers launched an appeal to stop the destruction of the "Macedonian" nation and its state. The appeal was signed by Ferid Muhic, Jovan Donev, Blaje Ristoski, Evtim Kletnikov, Igor Janev, Taki Fiti, Risto Nikovski, Gorazd Rosklia, Alexandar Damovski…
A group of people already went out on protest in front of the building of the EU representation in "Macedonia", expressing their disappointment with the decision of the Council of the foreign ministers of the EU”, Utrinski Vesnik writes.

FOCUS News Agency

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε σε όλες τις γνωστές γλώσσες. Δεν αναγνωρίζονται σχόλια σε 'λατινοελληνικά'-greklish.