Θεματολόγιο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

7.4.10

Macedonian names and MakeDONSKI pseudo-linguistics. The case of the name Perustae

Balkan Illusion - phantasia archaica:
"...it is very interesting to note that many of the authentic ancient Macedonian words, according to their etymology and pronunciation, have a striking resemblance to the appropriate words used in the modern Macedonian language (and other so called "Slav"[sic] languages). "Perustae. The noun "perustija" in the present day Macedonian language means an iron spit for cooking meat over a fire, an item that had great significance in the preparation of food in the past. The name Peruska is present in todays' Macedonian onomasticon." Quote taken from: "Similarities between ancient Macedonian and today's' Macedonian Culture (Linguistics and Onomastics)" by Aleksandar Donski, celebrity historian from FYROM.

Perustae / Peirustae / Περουσται

Adamantios Korais/Αδαμάντιος Κοραής (Smyrna 1748-Paris 1833) was a man of Letters, a philosopher, a linguist, a medical doctor, a translator of the classics, a writer, a lexicographer and a polemicist who believed in the ideals of the French Revolution and its potential in transforming all of Europe, including the nascent world of the Ottoman-occupied Balkan peninsula. Korais lived in Paris during the Age of Enlightenment and he had correspondence with the great men of his time, including Thomas Jefferson the American revolutionary whom he greatly admired. Korais helped usher in the Modern Greek Enlightenment movement the Diaphotismos/Διαφωτισμος (=enlightment). He is also credited with helping purify the modern Greek language of what he considered the more vulgar and foreign intrusions into the language of Homer and the Attic Classics, the language of the New Testament.
His influence in the development of the modern Greek language as it is spoken today is enormous. Among the hundreds of works that Korais had produced is also the first Modern Greek lexical dictionary, in the early years of the 19th century, which he named ATAKTA (the unclassified ones). In the Atakta, among thousands of other Greek words we also find this interesting entry:

"ΠΥΡΩΣΤΙΑ με συνων. Σιδεροστία, Σ. Και εξήγησιν Alare (chenet), Πυροστατης, Δ. Με εξήγησιν Olla, Lebes (marmite), λαβών από τόν Ευσταθιον.

 Full Story : http://macedonianissues.blogspot.com/2010/04/macedonian-names-and-makedonski-pseudo.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε σε όλες τις γνωστές γλώσσες. Δεν αναγνωρίζονται σχόλια σε 'λατινοελληνικά'-greklish.