Θεματολόγιο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

13.9.10

«ΠΡΕΜΙΕΡΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ


Κτισµένο σε τρία επίπεδα και προσαρµοσµένο στη µορφολογία του εδάφους το κτίριο ολοκληρώθηκε το διάστηµα 2006-2009 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κωστή Σκρουµπέλου. Είναι  χαρακτηριστικό πως η µουσειογραφική και η µουσειολογική  µελέτη έγιναν ταυτόχρονα

Με οικοδεσπότη τον Μεγαλέξαντρο

Της Βίκυς Χαρισοπούλου


Ολα αρχίζουν κι όλα τελειώνουν στο µακεδόνα στρατηλάτη. Η µορφή αλλά και, ευρύτερα, η έννοια που απέκτησαν τα επιτεύγµατά του ανά τους αιώνες διαµορφώνουν το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας, που εγκαινιάστηκε
Να λειτουργεί πλέον ως «τοπόσηµο» το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας πρότεινε ο υπουργός Πολιτισµού που εγκαινίασε και επίσηµα τη λειτουργία του. Για δε την “ενίσχυσή” του προσέφερε επιπλέον 3,2 εκατοµµύρια ευρώ (κονδύλια απο τα ΕΣΠΑ και τη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση της περιοχής) που θα απορροφηθούν για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (δενδροφύτευση κ.α.) καθώς και τη λειτουργία των υπόγειων εργαστηρίων του.

Τα επίπεδα του µουσείου είναι αντίστοιχα µε το ανάγλυφο του αρχαιολογικού χώρου, τον οποίο µπορεί να βλέπει ο επισκέπτης µέσω των µεγάλων ανοιγµάτων του κτιρίου. Στον «στόχο» των µουσειολόγων συντελεί ο εσωτερικός εξώστης του µουσείου που επιτρέπει τη θέαση των αρχαιοτήτων από ψηλά, ενώ το ορθογώνιο αίθριο που βρίσκεται στο κέντρο του κτιρίου έχει σαφείς παραποµπές στην περίστυλη αυλή των οικιών της αρχαίας Πέλλας.

«Το µουσείο ολοκληρώθηκε και έπρεπε να λειτουργήσει ανεξάρτητα από επίσηµα εγκαίνια», είχε πει στα «ΝΕΑ» η Μαρία Ακαµάτη, προϊσταµένη τότε της ΙΖ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της περιοχής η οποία εκτελούσε και καθήκοντα άτυπης διευθύντριάς του.

«Ουσιαστικά λειτουργεί, χάρη στην εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του, ως άλλος στεγασµένος αρχαιολογικός χώρος σε µικρότερη κλίµακα» δηλώνει η κ. Ακαµάτη, επίτιµη έφορος σήµερα των Αρχαιοτήτων της περιοχής.

Η είσοδος στην ιστορία της Πέλλας _ και στο µουσείο _ γίνεται µέσω µιας πόρτας σύγχρονης µεν αλλά «στολισµένης» µε τα πρωτότυπα αρχαία κεφάλια των καρφιών («εφηλίδες»), που εισάγει στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων της εποχής.

Εξαιρετικής τέχνης ψηφιδωτά δάπεδα (των οικιών του Διονύσου και της Ελένης), πολύχρωµες διακοσµήσεις τοίχων, συµποσιακές κλίνες, ευρήµατα που καταδεικνύουν στοιχεία για την ένδυση, τον καλλωπισµό, τις ασχολίες, τις λατρευτικές τελετές στα οικιακά ιερά, την άθληση, την εκπαίδευση, τη διασκέδαση.

Ακολουθούν οι ενότητες της αγοράς (πήλινα σφραγίσµατα των δηµοσίων εγγράφων, επιγραφές, νοµίσµατα, αγγεία µε ενσφράγιστες λαβές για τις εµπορικές συναλλαγές µε όλη τη Μεσόγειο, πήλινα ειδώλια κ.ά.), της λατρείας (ευρήµατα από το ιερό του τοπικού θεραπευτή θεού Δάρρωνος αλλά και από τα ιερά της Μητέρας των Θεών και της Αφροδίτης, η οποία στην Πέλλα λατρευόταν ως προστάτις των νεκρών, καθώς και από το Θεσµοφόριο, αναθηµατικά ειδώλια, µαρµάρινα αγαλµάτια, επιγραφές, αγγεία, προϊόντα µεταλλοτεχνίας αλλά και δύο ψηφιδωτά δάπεδα κτιρίων της περιοχής του ιερού του Δάρρωνος), των νεκροταφείων _ εντυπωσιακή είναι η ταφή ενός µικρού παιδιού µέσα σε πήλινο πίθο (εγχυτρισµός) που χρονολογείται από την Εποχή του Χαλκού καθώς και µια ταφή του τέλους του 5ου αιώνα π.Χ. σε κιβωτιόσχηµο τάφο.

Η παρουσίαση των 3.000 εκθεµάτωνµαρτύρων της ιστορίας της πόλης ολοκληρώνεται µε µια… µικρή ανηφόρα που οδηγεί στην αίθουσα του ανακτόρου, από όπου η θέα εντός και εκτός του µουσείου είναι πανοραµική. Πρόκειται για το τέλος της έκθεσης, όπου µέσω εποπτικού υλικού γίνεται αναφορά στην προσωπικότητα, τη ζωή και το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η απόφαση για την ίδρυση του νέου Μουσείου της Πέλλας ελήφθη το 1996 οπότε και άρχισαν οι διαδικασίες εκπόνησης µελετών, εγκρίσεων, διαγωνισµών κ.ά. Ο θεµέλιος λίθος τέθηκε το 2006 και το έργο εντάχθηκε στο Γ’ Κοινοτικό Πακέτο Στήριξης µε προϋπολογισµό 14 εκατ. ευρώ _ ποσό που καλύφθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ενωση και κατά 25% από εθνικούς πόρους, όπως σε όλα τα ανάλογα προγράµµατα χρηµατοδότησης.

Τα εγκαίνια του µουσείου ανακοινώθηκαν, µαταιώθηκαν, ορίστηκαν για το καλοκαίρι του 2009, έπειτα για τον Σεπτέµβριο του ίδιου χρόνου, αλλά αναβλήθηκαν λόγω των εκλογών

Με µια µατιά

Η Πέλλα κατοικήθηκε από την 3η χιλιετία π.Χ.

Η πόλη ιδρύθηκε από τον Αρχέλαο Α’ (413-399 π.Χ.)

Σύµφωνα µε τον Ξενοφώντα ήταν η µεγαλύτερη της Μακεδονίας Το 90 π.Χ. καταστράφηκε ολοκληρωτικά από µεγάλο σεισµό Οι πρώτες ανασκαφές έγιναν το 1957

TA NEA ONLINE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε σε όλες τις γνωστές γλώσσες. Δεν αναγνωρίζονται σχόλια σε 'λατινοελληνικά'-greklish.