Θεματολόγιο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

31.8.09

Γιγάντιοι Σκελετοί Μεσσηνίας του 1900 (συνέχεια)


Το δημοσίευμα του Εμπρός του 1900.
(κάνε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση)

Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάστηκε για την ανακάλυψη των δύο γιγάντιων σκελετών, στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην Πύλο, θέλουμε να συμπληρώσουμε το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εμπρός». Τελικά είναι της 7ης Αυγούστου του 1900.
Και όλο το κείμενο έχει ως εξής:
«ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΓΙΓΑΝΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΥΡΗΜΑ
ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΔΥΟ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ
-ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ–
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ
-Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ.
Εκ θετικής και λίαν αξιοπίστου πηγής ανακοινούται ημιν, ότι εν τινι χωρίω της Μεσσηνίας ανευρέθησαν προ τινος ανασκαπτομένου αγρού τινος δύο γιγάντιοι σκελετοί ανθρώπων, μήκους τριών και ημίσεος περίπου μέτρων.Ο κάτοχος αυτών κατώρθωσε να τους μεταφέρη λάθρα εις Καλάμας, όπου και τους φυλάττε, καραδοκών την ευκαιρίαν όπως τους εξαγάγη εις το εξωτερικόν. Εμάθομεν δ’ ότι ο κύριος ούτος ήλθεν ήδη εις διαπραγματεύσεις μετά της διευθύνσεως του εν Παρισίοις Παλαιοντολογικού μουσείου, και ζητεί υπέρογκον χρηματικόν ποσόν προς πώλησιν των σκελετών.
Εν αποτυχία δε της εκεί πωλήσεως έγραψεν εις φίλους του εν Βερολίνω και Λονδίνω, όπως ερωτήσωσι τι προσφέρουσι τα εκεί Παλαιοντολικά μουσεία προς απόκτησιν των δύο σκελετών.
Έχει γνώσιν των ευρημάτων τούτων η Αρχαιολογική Εταιρεία;
Εάν δεν έχη, αρκεί μία ανάκρισις εν Καλάμαις ή δια να είπωμεν μάλλον συγκεκριμένως εν Πυλία, και θα μάθη τις ο κάτοχος των δύο γιγαντιαίων σκελετών.»

Είναι αξιοπερίεργο πως μια τέτοια σοβαρή ανακάλυψη, που επιβεβαιώνει -συν τοις άλλοις -πολλούς ελληνικούς μύθους της αρχαιότητας, δεν συγκίνησε την τότε ελληνική επιστημονική κοινότητα και καταφεύγουν να πουλήσουν τα ευρήματα στο εξωτερικό με σκοπό των πλουτισμό τους.
Και το ερώτημα παραμένει το ίδιο, όπως το 1900:
“Έχει γνώσιν των ευρημάτων τούτων η Αρχαιολογική Εταιρεία;».

--

Το δημοσίευμα του «Εμπρός» εστάλη από το συνεργάτη μου, Π.Β. από την Αυστραλία

1 σχόλιο:

 1. Έχει γνώσιν των ευρημάτων τούτων η Αρχαιολογική Εταιρεία;».
  Στα ‘Καλαμάκια’ στο Λιμένι της Μάνης Λακωνίας μαθητές από αρχαιολογικές σχολές της Ελλάδος κάθε καλοκαίρι κάνουν ανασκαφές.
  Αυτά τα παιδιά, περπατάνε από Αρεόπολη στο Λιμένι και από το Λιμένι άλλη μια ώρα στα βράχια για να φτάσουν στα Καλαμάκια, μέσα στον καυτό καλοκαιρινό ήλιο. Έχουν βρει και βρίσκουν πάρα πολύ σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα.
  Τα ευρήματα δεν μένουν στην Ελλάδα.
  Κάποια φορά ρώτησα τους μαθητές εάν ξέρουν τον προορισμό των ευρημάτων.
  Μου απάντησαν: Μας έχουν υποσχεθεί θέσεις σε Γαλλικά Πανεπιστήμια
  Έμεινα άφωνη. Αυτό τους έχουν πει μερικοί Ανθέλληνες για να μην πω Τουρκόσποροι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιάστε σε όλες τις γνωστές γλώσσες. Δεν αναγνωρίζονται σχόλια σε 'λατινοελληνικά'-greklish.