Θεματολόγιο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

27.8.09

Τα Σκόπια ζητούν 57 εκατ. Ευρώ από το ΔΝΤ.Η Κυβέρνηση των Σκοπίων προτίθεται να ζητήσει από το Διεθνές Nομισματικό Tαμείο δάνειο 57 εκατομμυρίων Ευρώ ή το 74% ποσού της ποσόστωσης της FYROM, που αντιστοιχεί με 77 εκατομμύρια.
Το Υπουργείο Οικονομικών των Σκοπίων επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή και το αίτημα θα υποβληθεί μετά τις 28 Αυγούστου 2009.
Τα χρήματα από την εθνική ποσόστωση προβλέπονται να καλύψουν δαπάνες για τις οποίες δεν απαιτείται υποβολή έκθεσης στο ΔΝΤ.
Σημειώνεται πως το δάνειο αυτό το οποίο πρέπει να εξοφληθεί στο ΔΝΤ είναι υπό τους πλέον ευνοϊκούς όρους, από τα πιο χαμηλά επιτόκια του Ταμείου, ήτοι 1,2% περίπου.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση των Σκοπίων, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε, αρνείτο να εγγραφεί στον κατάλογο του ΔΝΤ, ώστε να διαπραγματευθεί ένα ευνοϊκό δάνειο παρά το δημοσιονομικό έλλειμμα.
Η κυβέρνηση Γκρουέφσκι δήλωσε πως εάν η οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, μια συμφωνία για παροχή δανείου από το ΔΝΤ, θα ήταν δυνατή, οποιαδήποτε στιγμή.

Utrinski Vesnik– Απόδοση: Γιώργος Εχέδωρος