Θεματολόγιο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

26.11.09

Australian-Greeks: To the editor of TIME Magazine...

Subject: TIME Magazine - Greece..

Dear Editor,

We are writing to you in regards to an article that was published in a recent issue of your prestigious magazine TIME, in a section called "Countries of the world - Greece". As an Australian-Greek organization we are extremely disappointed with the section aforementioned, as you incorrectly refer to the ethnic composition (under Demography) of 1.8% "Macedonian" (we assume that you are referring to Slav Macedonians and not to Greek Macedonians).
Greece does not recognize any such minority in its borders, as there are already 2.2 million Greek Macedonians who already refer to themselves as Greeks firstly and Macedonians secondly - just like people from Athens refer to themselves as Greeks firstly and Athenians secondly.
This is a huge blunder on your behalf, as you have quoted your source as a year 2000 unofficial source. An OFFICIAL source is already available for your use (provided by the Hellenic Republic), and shown in the CIA Factbook - Greece (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html) and throughout many other sources. The Australian Macedonian Adviosry Council (AMAC) demands an explaination as to why an unofficial source was quoted in such a popular and sophisticated magazine, and for a correction to be made appropriately.

Please refer to our attachments for clarification.

Thanking you,

Australian Macedonian Advisory Council

info@macedonian.com.au

http://www.macedonian.com.au/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε σε όλες τις γνωστές γλώσσες. Δεν αναγνωρίζονται σχόλια σε 'λατινοελληνικά'-greklish.