Θεματολόγιο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2.5.09

1827: Εκπρόσωποι των Μακεδόνων στην Ελληνική Εθνοσυνέλευση

Νέα Αποκάλυψη Βόμβα: Το 1827 στην Ελληνική Εθνοσυνέλευση, φυσικά, υπήρχαν και εκπρόσωποι των Μακεδόνων!!!!

By D-Mak

Σήμερα σας παρουσιάζουμε νέα ντοκουμέντα!!!
Ανακαλύψαμε στην Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών, δύο επιστολές-φωτιά, οι οποίες διαλύουν πλήρως όλους τους Σκοπιανούς ισχυρισμούς.
Οι επιστολές αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι οι Μακεδόνες ως Έλληνες που ήταν, έπαιρναν μέρος στις Ελληνικές Εθνοσυνελεύσεις ακόμα και στην Εθνοσυνέλευση του…. 1827!!!!
Η πρώτη επιστολή με ημερομηνία 7 Απριλίου 1827 απευθύνεται στους Ιω. Κωλέττη και Γρ. Σούτζο, τους ανθρώπους που θα εκπροσωπούσαν τους Μακεδόνες στην Εθνοσυνέλευση. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα που ακολουθεί όπου και τονίζεται η Ελληνικότητα των Μακεδόνων και η “εύλογη επιθυμία τους” να εκπροσωπηθούν στην Ελληνική Εθνοσυνέλευση “προς ωφέλειαν της πατρίδος και τού έθνους”.
“Επειδή επληρωφωρήθημεν, ότι η συνέλευσις, αρχίζει και γίνεται, έκρίναμεν εύλογον και ημείς, τα μακεδονο-ολυμπιακά άρματα ινα
συναγωνισθήτε καί η εκλαμπρότης σας, μαζύ μέ τον ……
……..και την συνέλευσιν
εις την συνέλευσιν προς ωφέλειαν της πατρίδος και
τού έθνους καί σας έχωμεν πληρεξουσίους, στό να παρα-
στήσετε στας παραμικράς μας εκδηλώσεις”
Η Δεύτερη αποστολή με ημερομηνία 7 Απριλίου 1827 αποστέλλεται προς στην Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος και ανακοινώνει την εκλογή των Ιω. Κωλέττη και Γρ. Σούτζο ως πληρεξούσιους των Μακεδόνων στην Εθνική Συνέλευση αλλά και μετά απο αυτήν ενώπιον της Διοίκησης.
Τα έγγραφα-επιστολές προέρχονται απο την Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών (Συλλογή Ιω. Κωλέττη).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε σε όλες τις γνωστές γλώσσες. Δεν αναγνωρίζονται σχόλια σε 'λατινοελληνικά'-greklish.