Θεματολόγιο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

25.9.09

Gruevski is the direct instigator of the so-called “Macedonian” EncyclopediaSkopje Dnevnik 24 Sep 09 p 11

Commentary by Nikola Popovski: “Yeast”

[...]There is a core of academicians and their collaborators from the Skopje state university within MANU, who have a very inaccurate perception of [FYR]Macedonia and its future.


[...] Some MANU members needed the yeast that then VMRO-DPMNE Prime Minister Ljubco Georgievski put into the dough in order to ensure the prompt fermentation of their dark ideas. With little changes, incumbent VMRO-DPMNE Prime Minister Nikola Gruevski actively pursues the same policy today. MANU’s dough was left to rest until 2009, when conditions were again right for it to start rising. Gruevski played the role of yeast this time round.


He himself, along with his politics, the mad ideas about the country’s antiquization, and the open hostility toward everybody who is not loyal to his ideology and reign acted as the yeast triggering fermentation inside our society. [...] We have yet to see many surprises of this kind for as long as the VMRO-DPMNE men with strong backbones are in power, served by those without backbones.The Entire Article can be found here
Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε σε όλες τις γνωστές γλώσσες. Δεν αναγνωρίζονται σχόλια σε 'λατινοελληνικά'-greklish.